jobEQ/nederlands/producten/VSQ
afdrukken

VSQ - Value Systems questionnaire

VSQ is een vragenlijst die peilt naar waardensystemen en andere aspecten verbonden met bedrijfscultuur. De VSQ vragenlijst vervolledigd het jobEQ productgamma, maar bevindt zich nog in een experimenteel stadium (de ontwikkeling werd in pas in September 2001 opgestart). VSQ wordt gratis ter beschikking gesteld voor wetenschappelijk onderzoek of voor pilootprojecten bij jobEQ’s iWAM klanten.

VSQ is gebaseerd op het model van waardesystemen van Clare Graves en op de cultuurdimensies van Talcot Parsons en Edward T. Hall die men o.a. ook in het werk van Trompenaars en Hampden-Turner terugvindt, maar werd ontwikkeld volgens de principes van de cognitieve wetenschappers van UCSC.

Meer over VSQ (engelstalig): < VSQ product page > / < VSQ : Value Systems & Cultural Patterns >

andere jobEQ producten: < COMET > / < iWAM >
< jobEQ producten aankopen >