jobEQ/nederlands/oplossingen
afdrukken

De meerwaarde van de jobEQ tools

jobEQ technologie vindt zijn toepassing in volgende domeinen:

Werving & Selectie: De iWAM vragenlijst is uitermate geschikt als instrument om werkattitude en motivatie van een kandidaat te bepalen. Wij bevelen aan om het profiel van de kandidaat te vergelijken met dat van de top performers die de job momenteel reeds succesvol doen.
< lees meer over jobEQ’s rekruteringsoplossingen >

Assessment: zowel iWAM als COMET kunnen ingezet worden om medewerkers te vergelijken met het ideale profiel van een job. Voor COMET kan u eventueel gebruik maken van 360° feedback

Coaching & Mentoring: De jobEQ vragenlijsten laten een "gap analysis" toe en specifieke rapport zoals bijvoorbeeld de iWAM Attitude Sorter geven aan hoe de kloof tussen de huidige attitude en vaardigheden van de medewerker en wat gewenst is door middel van coaching en mentoring kan gedicht worden. Het boek van Patrick Merlevede over mentoring & coaching gaat hier verder op in (uitgegeven in 2003 in de reeks "HRM themaboek" i.s.m. Kluwer - ISBN:9059283961).

Management: het iWAM managementrapport geeft de werkattitude en motivatie voorkeuren van uw medewerkers. Managers kunnen opgeleid worden om deze voorkeuren te herkennen en hun managementstijl daaraan aan te passen.

Outplacement: De iWAM tool kan ingeschakeld worden om een persoon een job te laten kiezen die aansluit bij zijn werkattitude en motivatie.

Teambuilding: soms wenst men een team waarvan de leden elkaar aanvullen, soms een uniform team. Met behulp van het iWAM team rapport kunnen personen met elkaar vergeleken worden.

Bedrijfscultuur: Een aantal van jobEQ's klanten in o.a. België en de UK gebruiken jobEQ tools voor "corporate branding" of "employee branding" projecten. Het doel is dan een antwoord te vinden op de volgende vragen: Welke waarden primeren binnen uw bedrijf? Wat is de overheersende attitude? Hoe herkennen we de bedrijfscultuur en hoe weten we of een medewerker bij ons past? Bij een fusie van bedrijven of bij het evalueren of herpositioneren van uw bedrijfscultuur kunnen de iWAM en VSQ vragenlijsten ingeschakeld worden om na te gaan wat de bedrijfscultuur is en hoe iemand er binnen past. Met COMET kunnen we nagaan of medewerkers zich overeenkomstig onze bedrijfscultuur gedragen.

< bezoek de pagina met enkele projectvoorbeelden >